Geneesmiddelen (vernevelen)

Vernevelen is het omzetten van een vloeibaar medicijn in luchtdruppels (nevel) die worden ingeademd door de patiënt. Zo komt het medicijn direct terecht in de luchtwegen van de patiënt. Dit gebeurt op veel afdelingen. Bij deze vorm van toediening kan nevel vrijkomen. Geneesmiddelen hebben hoge biologische activiteit, waardoor inademing van de nevel door medewerkers tot onbedoelde gezondheidseffecten kan leiden.