Cytostatica

Cytostatica zijn geneesmiddelen die gebruikt worden bij de behandeling van kanker. Cytostatica kunnen een gevaar opleveren voor de gezondheid als medewerkers er beroepsmatig mee in aanraking komen. Sommige zijn kankerverwekkend of schadelijk voor de voortplanting. Cytostatica kunnen worden opgenomen in het lichaam via de huid, bloedcontact en door inslikken en inademen.