Harde muziek: muziekinstrument dempen

Muziektherapie kan leiden tot hoge geluidisniveaus. En hoge geluidsniveaus kunnen leiden tot gehoorbeschadiging, ook bij musici.

Een manier om geluidsbelasting te verminderen is het dempen van het muziekinstrument waardoor er minder geluid vrijkomt. Het bekleden van de klankkast van slagwerk, plaatsen van de piano tegen een muur, verlagen van het volume van elektrisch versterkte instrumenten of het plaatsen van dempers op blaasinstrumeten zijn voorbeelden van een effectieve bronaanpak. Ook kan men overwegen om over te stappen op elektrisch versterkte instrumenten omdat men dan het volume beter kan regelen.

Type risico:
Geluid
Niveau maatregel:
Collectieve maatregelen
Randvoorwaarden:

Dempen van het instrument of overstappen op elektrisch versterkte instrumenten vraagt om bewustwording en gedragsverandering van de betrokken medewerkers en revalidanten.