Wet- en regelgeving

De volgende bepalingen zijn van toepassing. Klik op het artikel en u wordt doorgeleid naar de betreffende regelgeving.

 

Arboregeling

Artikel

Arbowet

Artikel 3:  Arbobeleid

Arbowet

Artikel 4: Aanpassing arbeidsplaats werknemer met structurele  functionele beperking

Arbowet

Artikel 16: Nadere regels met betrekking tot arbeidsomstandigheden alsmede uitzonderingen op en uitbreidingen van toepassingsgebied

Arbobesluit

Artikel 5.1-15 Fysieke Belasting inclusief beeldschermwerk

Arboregeling.

artikelen 5.1 ,5.2 ,5.3 Inrichting beeldschermwerk