Normen en grenswaarden

Inleiding
Normen en grenswaarden leggen vast wat toelaatbare situaties zijn. Risico-inventarisaties- en evaluaties, werkplekbeoordelingen, meetresultaten, audits e.d. worden getoetst aan normen en grenswaarden. Niet alle normen en grenswaarden zijn gelijkwaardig. We onderscheiden de volgende niveaus:

  • Wettelijke basis: verankerd in wet- en regelgeving
  • Brancheafspraak: afspraak al dan niet bekrachtigd door sociale partners
  • Normalisatie: vastgesteld door normalisatie-instituten zoals NEN, ISO, HKZ, NIAZ, TUV e.d.
  • Wetenschappelijke normen. Gepubliceerd in Wetenschappelijke literatuur, cq door

Wetenschappelijke instellingen vastgesteld (zoals de Gezondheidsraad)

 

Normen / Grenswaarden

Omschrijving

Voor de volledige publicatie werkpakket Beter! (pdf, 2.4 MB)

Praktijkrichtlijn Fysieke Belasting voor patiëntgebonden handelingen (pdf, 72 kB)
en niet-patiëntgebonden handelingen (pdf, 94 kB)

Brancheafspraak: in het kader van het Arboconvenant Ziekenhuizen (2002-2004) vastgestelde brancheafspraak over toelaatbaarheid van fysieke belasting.

Voor de NEN-normen over bijvoorbeeld veiligheid van machines, handmatig verplaatsen van lasten, klimaatomstandigheden en statische werkhoudingen kunt u onder andere terecht bij de NEN shop. Tegen betaling kunt u de NEN-normen downloaden.