Elektrische bedverplaatser

De bedverplaatser heeft een elektromotor en bedieningspaneel. De vepleegkundige kan hiermee eenvoudig een bed en patiënt verplaatsen. Dit voorkomt fysieke overbelasting.

Er zijn ook systemen die bruikbaar zijn voor ander rijdend materieel, zoals wagens van de CSA, linnenkamer of restaurant.

Type risico:
Fysieke belasting
Kenmerken:
Manoeuvreren,Duwen,Trekken
Niveau maatregel:
Bronaanpak
Randvoorwaarden:

Het gebruik van elektrische bedverplaatsers vraagt oefening van de gebruikers om er goed mee te kunnen werken. Tevens is onderhoud van de apparatuur nodig.