Werkplekcheck zorg

De werkplekcheck is een instrument dat gebruikt kan worden om het bewustwordingsproces ten aanzien van fysieke belasting bij zorgverleners op gang te helpen. Het is een checklist die door de zorgverleners zelf ingevuld kan worden. De onderwerpen die gecheckt worden gaan over alle mogelijke onderwerpen van fysieke belasting.

Type risico:
Fysieke belasting
Niveau maatregel:
Individuele maatregelen,Collectieve maatregelen,Bronaanpak
Randvoorwaarden:

De werkplekcheck kan gebruikt worden als voorbereiding op een training.