Bedboekje

Het bedboekje is een boekje waarin tips en adviezen worden gegeven om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden van het ziekenhuisbed.

Type risico:
Fysieke belasting
Kenmerken:
Patientgebonden handelingen
Niveau maatregel:
Individuele maatregelen,Collectieve maatregelen,Bronaanpak
Randvoorwaarden:

Het bedboekje is bedoeld voor zorgverleners en voor patiënten. Al deze mensen zijn bedgebruikers en hebben dus belang bij een goed bed dat goed wordt gebruikt.