Rugboekje niet-patiëntgebonden handelingen

Het rugboekje is een handzaam boekje waarin staat beschreven wat rugklachten zijn, hoe ze kunnen ontstaan en hoe ze voorkomen kunnen worden. Het boekje is opgebouwd aan de hand van de praktijkrichtlijnen voor de niet-cliëntgebonden handelingen.

Type risico:
Fysieke belasting
Kenmerken:
Niet-patientgebonden handelingen
Niveau maatregel:
Individuele maatregelen,Collectieve maatregelen,Bronaanpak
Randvoorwaarden:

Het boekje kan gebruikt worden in een training of voor het inwerkprogramma. Het boekje kan ook aan alle medewerkers uitgedeeld worden. Voorwaarde is dan wel dat de medewerkers de praktijkrichtlijnen zoals die in het boekje beschreven staan kunnen uitvoeren; dat ze daar de middelen voor hebben. En als dat niet het geval is, dat ze weten hoe en met wie ze hun werkplek kunnen verbeteren.