RisicoRadar

De RisicoRadar is een instrument waarmee het eigen werk op fysieke (over)belasting beoordeelt kan worden. Met de checklist controleert de medewerker aan de hand van de praktijkrichtlijnen of er sprake is van een risicovolle activiteit, of het knelpunt wel of niet urgent is, of het het zelf als een knelpunt ervaart en of er verbetermogelijkheden zijn. De risicoradar geeft ook suggesties voor oplossingen. In overleg met de leidinggevende of de arbodeskundige kunnen oplossingen worden besproken en worden ingevoerd.

Type risico:
Fysieke belasting
Kenmerken:
Niet-patientgebonden handelingen
Niveau maatregel:
Collectieve maatregelen
Randvoorwaarden:

De risicoradar kan door de medewerkers zowel op individueel als op groeps- of disciplineniveau ingevuld worden. Met de radarkaarten kunnen de resultaten van de risicoradar grafisch inzichtelijk worden gemaakt.