Tilthermometer

De tilthermometer is een meetinstrument dat vaststelt hoeveel en aan welk type fysieke belasting zorgverleners blootstaan. De fysieke belasting in de tilthermometer is uitgesplitst naar de aanwezige bronnen van fysieke belasting.

Type risico:
Fysieke belasting
Kenmerken:
Patientgebonden handelingen
Niveau maatregel:
Collectieve maatregelen
Randvoorwaarden:

De tilthermometer geeft inzicht in welke transferhandelingen risicovol zijn binnen een afdeling/instelling en waar dus specifiek aandacht voor nodig is middels beleid. Daarnaast kan de tilthermometer gebruikt worden om een indicatie te geven van de fysieke belasting (met betrekking tot tillen en bukken) bij een aantal handelingen. Indien er meer hulpbehoevende patiënten op een afdeling liggen en er geen extra hulpmiddelen beschikbaar zijn, zal de werkdruk van de medewerkers toenemen. Dit kan een indicatie zijn dat de zorgzwaarte te hoog is.

Zorgzwaarte is de hoeveelheid zorg die aan een patiënt verleend wordt afgezet tegen de hoeveelheid tijd die het kost om die zorg te verlenen (=werklast). Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen directe patiëntzorg en indirecte patiëntzorg. Wat een rol speelt is de complexiteit van de patiënt: hoe complexer, hoe meer zorg een patiënt nodig heeft en hoe hoger de zorgzwaarte wordt.