Tilschijf

De tilschijf is een hulpmiddel om te bepalen wanneer de transfer nog manueel uitgevoerd kan worden en wanneer niet meer. Daarbij wordt rekening gehouden met het type transfer, het aantal medewerkers die helpen bij de transfer en het gewicht en de mate van medewerking van de patiënt. Op basis van de uitkomst van de tilschijf kan besloten worden de transfer alleen, samen of met een hulpmiddel uit te voeren. De tilschijf kan gebruikt worden bij het invullen van het tilprotocol, als ondersteuning bij discussies op een afdeling over de vraag of een bepaalde patiënt wel of niet te zwaar is om manueel te tillen of bij groepstrainingen, waar zorgverleners aan de hand van casussen een transfer moeten beoordelen.
De tilschijf is te bestellen bij de StAZ via staz@caop.nl

Type risico:
Fysieke belasting
Kenmerken:
Patientgebonden handelingen
Niveau maatregel:
Individuele maatregelen,Collectieve maatregelen
Randvoorwaarden:

De berekeningen die ten grondslag liggen aan de tilschijf zijn gemaakt met behulp van de NIOSH-systematiek voor het manueel verplaatsen van lasten. Hierdoor geeft de tilschijf vrij snel "rood"aan. Het gebruik van de tilschijf is daarom alleen zinvol in het kader van een til-, transfer- of preventiebeleid. Medewerkers moeten wel de mogelijkheid krijgen zich aan de grenzen te houden die de tilschijf aangeeft, bijvoorbeeld door middel van training en de aanwezigheid van voldoende hulpmiddelen.