Preventiewijzer

De preventiewijzer is een instrument in de vorm van een waaier waarin de praktijkrichtlijnen voor patiëntgebonden en niet-patiëntgebonden handelingen staan beschreven. Bij overschrijding van de richtlijn zijn er tips benoemd om de handeling veilig te maken.
De preventiewijzer is niet meer leverbaar.

Type risico:
Fysieke belasting
Niveau maatregel:
Individuele maatregelen,Collectieve maatregelen,Bronaanpak
Randvoorwaarden:

De preventiewijzer is een instrument waarmee medewerkers de eigen werkplek kunnen beoordelen en tips krijgen over hoe het beter kan. Het is van belang dat zij voor de uitvoer hun bevindingen bespreken met een leidinggevende of arbodeskundige.