Verduidelijk handelingen met pictogrammen

Hoe wordt een client uit bed geholpen? Hoe gaat een transfer van rolstoel naar toilet? Steeds meer instellingen leggen de manier van verplaatsen vast in een til- of transferprotcol. De pictogrammen kunnen gebruikt worden bij het opstellen van het tilprotocol. Hiermee kan in één oogopslag worden gezien hoe de transfers bij de betreffende patiënt uitgevoerd worden.

Type risico:
Fysieke belasting
Kenmerken:
Patientgebonden handelingen
Niveau maatregel:
Individuele maatregelen
Randvoorwaarden:

Het tilprotocol moet goed geïmplementeerd zijn en door alle medewerkers worden gebruikt. Daarnaast is het van belang dat het tilprotocol actueel is en aansluit op de mogelijkheden van de patiënt.