RSI Toolkit

De RSI-toolkit is een set van documenten en checklisten waarmee men de risico's op RSI / KANS kan scoren. De toolkit bevat hulpmiddelen voor de beoordeling van individuele werkplekken, van het organisatiebeleid en de relatie met werkdruk en het bevat een overzicht van beschikbare hulpmiddelen.

Type risico:
Fysieke belasting
Kenmerken:
Patientgebonden handelingen,Statische belasting,Repeterend werk,Reiken
Niveau maatregel:
Individuele maatregelen
Randvoorwaarden:

De checklisten zijn prima te gebruiken als verdiepingsmodule van de RI&E. De toolkist is ondersteunend lesmateriaal bij de scholing van de ergocoaches.

Bron(nen):

CD Rom RSI-toolkit ziekenhuizen en revalidatiecentra,

publicatienummer: 920.045.92