FysiWijzer (cd rom)

Met deze checklist komen alle zeven vormen van fysieke belasting aan bod: tillen, dragen, duwen en trekken, trillen en schokken, werkhoudingen, repeterende bewegingen en energetische belasting. Na te hebben vastgesteld welke werkzaamheden tot de te onderzoeken functie(s) behoren, wordt de zwaarte van deze werkzaamheden bepaald. Vervolgens wordt een lijst met eenvoudige, relevante en waar wenselijk duidelijk geïllustreerde vragen doorlopen, waarna FysiWijzer toont waar knelpunten voor aspecten van fysieke belasting zijn geconstateerd en draagt het programma automatisch oplossingen aan om deze te verhelpen. Dit instrument is bij uitstek geschikt voor mensen die geen vooropleiding op het gebied van fysieke belasting hebben.

Voor deskundigen op het gebied van fysieke belasting is er ook Fysibel. Van dit instrument is een cd-rom verkrijgbaar welke een onderdeel is van het handboek Fysieke Belasting van vhp-ergonomie.

 

Type risico:
Fysieke belasting
Kenmerken:
Patientgebonden handelingen,Niet-patientgebonden handelingen
Niveau maatregel:
Individuele maatregelen
Randvoorwaarden:

Deze cd-rom is prima te gebruiken als ondersteunend lesmateriaal bij de scholing van Ergocoaches en kan ook gebruikt worden bij de analyse van de werkomstandigheden op het gebied van Fysieke Belasting (verdieping van de RI&E).