Fysieke Belasting bij het werk - algemeen

Praktische informatie over de uitvoering van de arbowet bij het verminderen van fysieke belasting is te vinden in het betreffende Arboinformatieblad (zie bronnen).
De negatieve gevolgen van fysieke belasting zijn voor medewerkers, voor werkgevers en voor de maatschappij in haar geheel in toenemende mate onacceptabel. De fysieke belasting van medewerkers is daarom een belangrijk onderwerp voor ondernemingen die hun bedrijfsvoering willen verbeteren.
De achterliggende documentatie geeft een uitgangspunt voor de oriëntatie op het onderwerp fysieke belasting bij arbeid. Naast een algemene uitleg over fysieke belasting, en verwijst met een korte omschrijving naar belangrijke publicaties, naar norm- en Arbo-Informatiebladen en naar relevante methoden. Voor het herkennen en verbeteren van situaties wordt een overzicht gegeven van principeoplossingen voor fysieke onder- en overbelasting, alsmede een methode voor het opstellen van een lichamelijk risicoprofiel.

Type risico:
Fysieke belasting
Niveau maatregel:
Collectieve maatregelen
Randvoorwaarden:

Er zijn vele NEN-normen die voor de fysieke belasting in arbeidssituaties van belang zijn.