Bedrijfsruimten

Praktische informatie over de inrichting van bedrijfsruimte is te vinden in het Arboinformatieblad (zie bronnen). Goede arbeidsomstandigheden zijn voor werknemers belangrijk om hun werk veilig en gezond, en daarmee goed en efficiënt uit te kunnen voeren. Maar een optimale bedrijfsinrichting is natuurlijk ook belangrijk voor een goede bedrijfsvoering. Bedrijven zijn echter niet altijd optimaal ontworpen en ingericht, en voldoen daardoor op een aantal punten soms niet aan de Arbowetgeving, of lopen achter bij de huidige stand der techniek. Er dient in verschillende fasen (ontwerpen, bouwen, inrichten, gebruiken) aandacht te zijn voor het goed ontwerpen, inrichten en gebruiken van bedrijfsruimten:

Type risico:
Fysieke belasting
Niveau maatregel:
Collectieve maatregelen
Randvoorwaarden:

Vele NEN-normen zijn ook van toepassing op het ontwerp en inrichting van bedrijfsruimten.