Kassawerkplekken

Kassawerkplekken komen ook in zorginstellingen voor. Hoe frequenter en hoe langer achtereen aan een kassa wordt gewerkt, hoe belangrijker het is om de kassawerkplek ergonomisch goed in te richten. 'Frequent' zijn de kassawerkplekken waar werknemers gedurende één of meer uren per dag kassawerk verrichten.

Type risico:
Fysieke belasting
Kenmerken:
Niet-patientgebonden handelingen
Niveau maatregel:
Collectieve maatregelen
Randvoorwaarden:

Vele NEN-normen zijn ook van toepassing op de inrichting van (onderdelen van) kassawerkplekken.

Bron(nen):

Arbobesluit: art. 5.4
Beleidsregel: 5.4-1 (PDF,128kb)
Beleidsregel: 5.4-2 (PDF,158kb)