Zittend of staand werk?

Op veel arbeidsplaatsen verrichten werknemers zittend of staand werk. Gezien de hoge belasting van staand werk voor het menselijk lichaam verdient zittend werken in principe de voorkeur. Naast de keuze voor zittend of staand werken is tevens de samenstelling van het uit te voeren takenpakket van belang. Hiermee kan houdingsafwisseling op de werkplek bevorderd worden. Er dient op een verantwoorde wijze tot een keuze gekomen te worden voor een zit- dan wel een stawerkplek of een combinatie daarvan.

Type risico:
Fysieke belasting
Niveau maatregel:
Collectieve maatregelen
Randvoorwaarden:

Ook bijv. bij wondverzorging is het van belang een juiste keuze te maken tussen zittend of (gebogen) staand werken. Ook dan is dit onderwerp relevant.

Bron(nen):