Inrichting van kantoren: afmetingen, werkplekken, voorzieningen

Goede arbeidsomstandigheden zijn een belangrijke voorwaarde voor kantoormedewerkers om hun werk goed te doen. Veel kantoren zijn tegenwoordig goed ingericht, maar er zijn toch ook klachten over hun arbeidsomstandigheden, zoals over de temperatuur en de luchtverversing De arbeidsomstandigheden in kantoren omvatten naast het binnenklimaat ook onderwerpen als het kantoormeubilair en bouwkundige inrichting (wanden, plafonds, verlichting etc.). De informatie is bruikbaar voor de ontwikkeling en inrichting van nieuwe kantoorwerkplekken, maar ook voor de beoordeling en eventuele aanpassing van bestaande inrichtingen. Er wordt ervan uitgegaan dat kantoorruimten ten minste voldoen aan het Bouwbesluit.

Type risico:
Fysieke belasting
Kenmerken:
Niet-patientgebonden handelingen
Niveau maatregel:
Collectieve maatregelen
Randvoorwaarden:

Naast de Arbowetgeving is ook het Bouwbesluit van toepassing, alsmede vele NEN-normen.