Werken met beeldschermen

Aan het werken met beeldschermen worden eisen gesteld om gezondheidsklachten (o.a. RSI of KASN) te voorkomen of te verminderen. Formeel zijn de eisen van toepassing indien gewoonlijk meer dan twee uren per etmaal gebruik wordt maakt van een beeldscherm. Aandachtspunten zijn: werktaken, werktijden, werkdruk, werkplek en werkwijze. Bij verminderde gezichtsscherpte bij beeldschermwerk dient de werkgever onderzoek naar een beeldschermwerk te faciliteren; ook een beeldschermbril dient door de werkgever vergoed te worden.

Type risico:
Fysieke belasting
Kenmerken:
Beeldschermwerk
Niveau maatregel:
Collectieve maatregelen
Randvoorwaarden:

Randvoorwaarde is dat werkgevers hieromtrent afspraken op papier hebben staan. Een helder en toegespits informatiedocument kan hierbij helpen. Kosten kunnen minimaal zijn, terwijl de baten zich moeilijk laten berekenen (goed werkgeverschap, geen aansprankelijkheid, etc.). Goede en onafhankelijke voorlichting inzake dit onderwerp is eveneens een randvoorwaarde.