RSI-scanner

Spel om de mogelijke oorzaken van RSI te ontdekken. Door het spelen van de RSI-scanner worden bestaande risicofactoren op de afdeling geïnventariseerd, daarnaast wordt draagvlak gecreëerd voor het RSI-preventiebeleid.

Type risico:
Fysieke belasting
Kenmerken:
Patientgebonden handelingen,Statische belasting,Wringen, dweilen, zemen, boenen,Repeterend werk,Beeldschermwerk
Niveau maatregel:
Collectieve maatregelen
Randvoorwaarden:

Dit spel kan goed gebruikt worden bij afdelingsscholingen of adelingsanalyses om inzicht te verkrijgen welke risicofactoren er zijn die een rol (kunnen) spelen in het ontwikkelen van RSI.

Bron(nen):