Staan en zitten op goede hoogte

 Langdurig staan komt op verschillende werkplekken veel voor. Omdat niet iedereen even lang is, is het belangrijk dat de werkhoogte individueel ingesteld kan worden. Daarnaast is het het een overweging op dergelijke werkplekken gebruik te maken van een sta-steun.  Meer informatie over de eisen waaraan een werkplek dient te voldoen als er sprake is van langdurig staan is te vinden in de bronnen (zie hieronder).

Type risico:
Fysieke belasting
Kenmerken:
Statische belasting
Niveau maatregel:
Bronaanpak
Randvoorwaarden:

Praktijkrichtlijn 4: statische belasting voor rug en romp. (niet langer dan 1 minuut werken met een gedraaide en/of meer dan 30º voor of zijwaarts gebogen romp.)