Hefplateaus voor goede werkhouding

Voorkom fysieke overbelasting bij langdurig bukken, knielen of hurken door een goed gebruik van hefplateaus, zodat op een goede werkhoogte gewerkt kan worden.

Type risico:
Fysieke belasting
Kenmerken:
Statische belasting
Niveau maatregel:
Bronaanpak
Randvoorwaarden:

Praktijkrichtlijn 4: statische belasting voor rug en romp. (niet langer dan 1 minuut werken met een gedraaide en/of meer dan 30º voor of zijwaarts gebogen romp.)