Elektrisch bediening

Er zijn drie belangrijke redenen waaruit blijkt dat elektrisch bedienbare apparatuur ook meehelpt om de fysieke belasting te verminderen. Elektrische bediening heeft de voorkeur boven hydraulische en manuele bediening, omdat elektrische instellingen intensiever worden gebruikt, de cliënt kan deze zelf bedienen en het helpt de fysieke belasting te verminderen. In de bronnen (zie hieronder) worden de voordelen van elektrische bediening van apparaten ten opzichte van hydraulische of manuele bediening nader uitgewerkt.

Type risico:
Fysieke belasting
Niveau maatregel:
Bronaanpak
Randvoorwaarden:

Kwetsbaar punt bij elekrtische apparatuur is de accu.  Zorg ervoor dat de accu opgeladen is en dat er een reserve accu aanwezig is.