Quickscan inrichting baliewerkplek

Deze folder bevat bevat 10 aanwijzingen voor de gezonde inrichting van de baliewerkplek. Het gaat hierbij om de volgende punten:

  • Hoogte balie en stoel.
  • Beenruimte medewerker.
  • Dikte van het werkblad.
  • Reikafstanden.
  • Afstand tussen medewerker en bezoeker.
  • Kijkafstand tot de monitor.
  • Kijkhoek.
  • Verlichting
  • Klimaat
  • Reikhoogte
Type risico:
Fysieke belasting
Kenmerken:
Statische belasting,Repeterend werk,Zitten,Beeldschermwerk,Reiken
Niveau maatregel:
Bronaanpak
Randvoorwaarden:

Een ergonomische inrichting van de baliewerkplek vraagt om een goede bouwkundige inpassing in de ruimte. Bij verbouw en nieuwbouw is het belangrijk om hier tijdig aandacht voor te vragen.