Criteria

Wat zijn criteria?
Met de criteria kunt u oplossingen beoordelen die niet in het oplossingenboek staan. Indien uw oplossing voldoet aan alle criteria is de kans groot dat de oplossing een zelfde beschermings-niveau biedt als de oplossingen in het oplossingenboek. Wilt u uw eigen oplossing dan aan ons melden? Dan kunnen wij uw oplossing plaatsen in het oplossingenboek. Zie Contact

Criteria fysieke belasting
Maatregelen in het kader van het verminderen en beheersen van fysieke belasting:

 • Houden rekening met de actuele wet- en regelgeving .
 • Houden rekening met de geformuleerde branchenormen.
 • Zijn gebaseerd op een actuele risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). De RI&E is voldoet aan de volgende eisen:

  • Ze is gebaseerd op een werkzaamhedenanalyse
  • Gericht op alle bronnen van fysieke belasting:

   • Voor niet-patiëntgebonden handelingen zijn dit: 1. Tillen van objecten; 2. Trekken; 3. Duwen; 4. Statische belasting; 5. Manoeuvreren; 6. Drukken; 7. Dragen; 8. Armheffing; 9. Reiken; 10. Beeldschermwerk; 11. Zitten; 12. Repeterend werk; 13. Wringen Dweilen, zemen, boenen; 14. Staan; 15. Hurken en knielen
   • Voor patiëntgebonden-handelingen zijn dit: 1 Verplaatsingen binnen de grenzen van het bed; 2 Horizontale transfers (lig in bed < - > lig op brancard); 3. Transfers van en naar bed, (rol)stoel of toilet; 4. Statische belasting; 5. Manoeuvreren met rollend materieel.

 • Worden meegenomen in het voorlichtings-, scholings- en of trainingsprogramma van betrokkenen.
 • Worden meegenomen in de procedures en protocollen.
 • Worden getoetst op het daadwerkelijk gebruik dan wel naleving van gemaakte afspraken.