Fysieke belasting

Fysieke belasting is een verzamelbegrip voor handelingen die leiden tot belasting van spieren, pezen en skelet. Denk daarbij aan tillen, dragen en duwen maar ook aan steeds weer herhalende handelingen zoals typen (beeldschermwerk) en inpakken of aan verkeerde werkhoudingen.
Een te hoge fysieke belasting kan leiden tot aandoeningen van de rug, schouders, armen e.d.