Niet-patiëntgebonden handelingen

Bij het beoordelen en verbeteren van situaties van lichamelijke klachten kijken arboadviseurs naar de bronnen (oorzaken) van fysieke overbelasting. De grootste veroorzakers van lichamelijke klachten zijn bekend. Deze hoofdbronnen worden verdeeld in patiëntgebonden en niet-patiëntgebonden handelingen. 

Niet-patiëntgebonden handelingen gaan over werkzaamheden die niet te maken hebben met de directe zorg, begeleiding of behandeling van patiënten en revalidanten. Denk daarbij aan de keuken, de technische dienst, schoonmaak, laboratoria en receptie.  

De niet-patiëntgebonden handelingen kunnen worden onderverdeeld in 15 hoofdbronnen, te weten: tillen, trekken, duwen, statische belasting van de rug/romp/manouvreren, drukken, dragen, armheffing, reiken, beeldschermwerk, zitten, repeterende handelingen, wringen, staan, hurken en knielen.