Wet- en regelgeving

De volgende bepalingen zijn van toepassing. Slechts een deel van onderstaande artikelen is van toepassing op ongericht werken, het merendeel is van toepassing op gericht werken. Klik op het artikel en u wordt doorgeleid naar de betreffende regelgeving.

 

Arboregeling

Artikel

Arbowet

Artikel 3:  Arbobeleid

Arbowet

Artikel 16: Nadere regels met betrekking tot arbeidsomstandigheden alsmede uitzonderingen op en uitbreidingen van toepassingsgebied

Arbobesluit

Artikel 4.84 Biologische agentia, micro-organismen en celculturen

Arbobesluit

Artikel 4.85, 4.86 Nadere voorschriften risico-inventarisatie en –evaluatie

Arbobesluit

Artikel 4.87 ,4.87a ,4.87b ,4.88 ,4.894.90 Maatregelen met betrekking tot blootstelling

Arbobesluit

Artikel 4.91 Arbeidsgezondheidskundig onderzoek

Arbobesluit

Artikel 4.92-4.93 De ondernemingsraad

Arbobesluit

Artikel 4.94 Kennisgeving

Arbobesluit

Artikel 4.97 -4.98 Bijzondere bepalingen

Arbobesluit

Artikel 4.99 ,4.100 ,4.101 Speciale maatregelen in laboratoria.

Arbobesluit

Artikel 4.102 Bijzondere bepalingen inzake voorlichting en onderricht.

Arbobesluit

Artikel 4.103 ,4.104 ,4.105 ,4.106  ,4.107 ,4.108  - ,4.109 ,4.110  ,4.111 ,4.112  ,4.113 ,4.114 ,4.115, 4.116 Bijzondere sectoren en bijzondere categorieën van werknemers (inclusief jeugdigen en zwangeren)

Wet Milieugevaarlijke Stoffen

Besluit genetisch gemodificeerde organismen