Meten en inventariseren

Er zijn op dit moment geen documenten of instrumenten beschreven die betrekking hebben op het meten of inventariseren van biologische agentia.

Een algemene en globale risicobeoordeling voor ziekenhuizen en revalidatiecentra ziet er als volgt uit (let wel: deze lijst is niet volledig, wel zijn dit de meest voorkomende typen):

Biologische agentia

Risicogroep:

Cytomegalovirus (CMV)

Zwangeren

Varicella (waterpokken)

Immuungecompromitteerden

Hepatitis A

Medewerkers die onderhoudswerkzaamheden aan riolen verrichten. Medewerkers die reizen naar gebieden waar hepatitis A vaak voorkomt. Klik hier voor meer informatie.

Hepatitis B

Medewerkers met kans op bloed-bloedcontact

Hepatitis C

Medewerkers met kans op bloed-bloedcontact

HIV

Medewerkers met kans op bloed-bloedcontact

Rubella (rode hond)

Zwangeren
Medewerkers medische microbiologie die gericht werken met het Rubellavirus
Contacten met kinderen 

Mycobacterium tuberculosis
(TBC)

Medewerkers werkzaam op long(functie) afdelingen

Deze beoordeling moet op maat worden gemaakt voor elke organisatie, afdeling en functie. Een startpunt hiervoor is de verdiepende risico-inventarisatie en –evaluatie over biologische agentia.