Criteria

Wat zijn criteria?
Met de criteria kunt u oplossingen beoordelen die niet in het oplossingenboek staan. Indien uw oplossing voldoet aan alle criteria is de kans groot dat de oplossing een zelfde beschermings-niveau biedt als de oplossingen in het oplossingenboek. Wilt u uw eigen oplossing dan aan ons melden? Dan kunnen wij uw oplossing plaatsen in het oplossingenboek. Zie Contact

Criteria Biologische agentia

Maatregelen in het kader van het verminderen en beheersen van biologische agentia.

 • Houden rekening met de actuele wet- en regelgeving .
 • Houden rekening met de geformuleerde branchenormen.
 • Zijn gebaseerd op een actuele risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). De RI&E is voldoet aan de volgende eisen:

  • Ze is gebaseerd op een werkzaamhedenanalyse.
  • Houdt rekening met blootstelling aan bijzondere groepen zoals jeugdigen en zwangeren.
  • Houdt rekening met ruimtelijke aspecten en gebruikte arbeidsmiddelen.

 • Zijn alleen zinvol als tenminste de volgende aspecten aanwezig zijn:

  • Beleid ten aanzien van preventie, vaccinatie en een post-expositieprotocol.

 • Worden meegenomen in het voorlichtings-, scholings- en of trainingsprogramma van betrokkenen.
 • Worden meegenomen in de procedures en protocollen.
 • Worden getoetst op het daadwerkelijk gebruik dan wel naleving van gemaakte afspraken.