Vaccinatie

Vaccinatie geeft bescherming tegen de nadelige effecten van een besmetting. Voor ondermeer de volgende ziekten zijn vaccinaties mogelijk:

VaccinatieVoor welke medewerkers?
Hepatitis BMet kans op bloed-bloedcontact
Hepatitis A Aanraking met rioolafvoeren, dus technisch onderhoudspersoneel
Rubella Microbiologische laboratoria, met afdeling virologie. Kindcontacten
KinkhoestKinderafdeling, neonatologie en obstetrie
DTPSpoedeisende hulp

Influenza (griep)

Kwetsbare groepen

Op basis van risico-inventarisatie en –evaluatie moet worden vastgesteld voor welke specifieke groepen en tegen welke infecties een vaccinatieprogramma zinvol is.

Type risico:
Biologische agentia
Kenmerken:
Ongericht werken,Gericht werken
Niveau maatregel:
Preventieve maatregelen
Randvoorwaarden:

De werkgever moet vaccinatie altijd aanbieden als daar aanleiding voor is. Medewerkers zijn niet verplicht om een vaccinatie te accepteren.

Veel mensen zijn door het Rijksvaccinatieprogramma al beschermd tegen een aantal ziekten. Maar dit programma biedt geen bescherming tegen alle beroepsmatige infectierisico’s. Daarnaast hebben ook niet alle mensen deze vaccinaties gehad.

Ten aanzien van dit onderwerp is al veel bekend. Raadpleeg zorgvuldig de bronnen.