Preventie van prik-, bijt-, spat-en/of snij-accidenten

Overal waar een potentieel risico is op prik-, bijt- spat- of snijaccidenten moeten maatregelen worden getroffen om dat te voorkomen. De maatregelen zijn afhankelijk van de aard van de werkzaamheden en de mogelijke oorzaken. Het gaat om:

 

  • Technische maatregelen zoals veilige naaldsystemen (naaldcontainers), gebruik van persoonlijk beschermingsmiddelen
  • Zorgvuldig werken:
geen naalden terug steken in hoesjes (re-cappen), naalden niet wegwerpen in vuilniszakken, naaldenbekers slechts vullen tot aan de maximale vulstreep (75% = vol),  ,
  • Organisatorische maatregelen zoals een goede training van medewerkers, werken in goed verlichte ruimte, nooit lopen met een naald of spuit, maar indien dit nodig deze in een bekkentje leggen, beter is de naaldcontainer zo dicht mogelijk bij de werkplek

De Werkgroep Infectiepreventie (WIP) heeft een richtlijn hoe prik- snij- en spataccidenten zijn te voorkomen. 

Type risico:
Biologische agentia
Kenmerken:
Ongericht werken,Gericht werken
Niveau maatregel:
Preventieve maatregelen
Randvoorwaarden:

De invulling van het preventiebeleid en de navolging er van is maatwerk. Onderdeel hiervan is voorlichting en training van medewerkers.

Bron(nen):
  • Richtlijn accidenteel bloedcontact, Werkgroep Infectiepreventie: www.wip.nl