Gericht werken

Voor het treffen van de juiste maatregelen om de risico’s van biologische agentia te beperken, maakt men vaak een onderscheid in gericht werken en ongericht werken. Dit onderscheidt wordt ook in de Arbowet gemaakt. Het onderscheid tussen die twee vormen is niet altijd scherp te trekken.

Maar gericht werken is waar men doelbewust met biologische agentia werkt. Denk bijvoorbeeld aan microbiologische laboratoria. Voor gericht werken gelden over het algemeen meer regels dan voor ongericht werken. Hiervoor is raadpleging van interne deskundige noodzakelijk.