Wet- en regelgeving

De volgende bepalingen zijn van toepassing. Klik op het artikel en u wordt doorgeleid naar de betreffende regelgeving.

Arboregeling

Artikel

Arbowet

Artikel 3: Arbobeleid

Arbowet

Artikel 5: Inventarisatie en evaluatie risico's

Arbowet

Artikel 15: Bedrijfshulpverlening

Arbobesluit

Woningwet

Gebruiksvergunning eist ontruimingsplan / organisatie

Bouwbesluit

Omgevingsvergunning eist noodorganisatie

Kwaliteitswet

Kwaliteitssysteem NIAZ eist dat noodorganisatie op orde is (zie 111, 213 en 514)