Noodplan en ontruimingsplannen

Er zijn meerdere plekken waar voorbeelden van interne noodplannen en ontruimingsplannen te vinden zijn. Het maken van de plannen is over het algemeen niet iets voor een preventiemedewerker maar meer voor gespecialiseerde veiligheidskundigen. Een preventiemedewerker kan wel zorgen dat de plannen bekend zijn op de afdelingen bijvoorbeeld door ze periodiek te bespreken in het afdelingsoverleg. Daar worden dan zaken als: taken, rolverdeling, scenario’s en dergelijke besproken. Ook kan op deze manier ‘droog’ worden geoefend in bekendheid en ontruiming.

Ontruimen

Over ontruimen wordt zeer verschillend gedacht. Hieronder wordt de visie van de AC weergegeven:
Idealiter is bij de bouw reeds nagedacht over het moeten ontruimen van afdelingen. Omdat ontrui-men van niet zelfredzamen eigenlijk alleen horizontaal mogelijk is, zouden er geen ‘dead end’ gangen moeten zijn. Ook is het niet realistisch te veronderstellen dat de hele instelling ontruimd moet worden. Bouwkundig en installatietechnisch moet het zo ontworpen zijn dat maximaal één compartiment afdeling) verloren gaat. Noot: bij grotere incidenten als een totale breakdown van de stroom-voorziening is er meestal meer tijd voorhanden en kan volledige ontruiming (evacuatie) worden ge-organiseerd. De organisatie van de BHV zou zich dan ook moeten richten op het ontruimen van maximaal één afdeling en het verplaatsen van medewerkers en patiënten naar een naburige, veilige, afdeling op dezelfde verdieping. Bij poliklinieken en kantoor afdelingen ligt de situatie vaak wat anders omdat daar (een groot deel van) de aanwezigen zelfredzaam is.

In de communicatie met de OHD dient bovenstaande ook helder te worden gecommuniceerd.

Noodplan

Een noodplan zou onderstaande opbouw kunnen hebben:

Type risico:
Bedrijfshulpverlening
Niveau maatregel:
Bronaanpak