Gevolgen van brand (rook, roet, vervorming, vermindering sterkte)

Brand kenmerkt zich door een kleine kans met een potentieel groot effect. De cijfers weerspiegelen dit:

Binnenbranden gezondheidszorg

200220032004200520062007200820092010
aantal787812788874882110090710471133
met schade401382376422357417375344263
totale schade in k€ 8401421038166848619984797184501753859

Grafische weergave van aantal binnenbranden in de gezondheidszorg, met schadelast. De uitschieter in de schade in 2007 (85 miljoen euro) valt buiten de grafiek. Deze is te wijten aan de brand in het OK complex van de VU.

De oorzaken kunnen als volgt worden weergegeven:

Veel van de meldingen zijn loos. Dit vormt voor de brandweer een toenemend probleem. Oplossingen zitten waarschijnlijk in het aanpassen van soort en kwaliteit van de melders.

De gevolgen van brand voor de bedrijfsvoering zijn desastreus. 60% van het MKB gaat binnen één jaar na een brand failliet en na drie jaar is dit 75%. Het hebben van een schadeverzekering alleen is blijkbaar niet voldoende. Voor de zorgsector geldt (nog) niet dat brand leidt tot faillissement maar er is wel sprake van grote maatschappelijke gevolgen bijvoorbeeld als een OK complex langere tijd niet beschikbaar is. Tot slot laat recent onderzoek zien dat de tijd beschikbaar voor het ontruimen van een huiskamer in de afgelopen 30 jaar van 17 minuten is teruggelopen naar 3. Alhoewel dit onderzoek (bron: Efectis/NiFV) uitgevoerd is voor een standaardhuiskamer, kan worden aangeno-men dat de tijd voor het ontruimen van een patiëntenkamer in een zieken- of verzorgings / ver-pleeghuis waarschijnlijk wel iets langer is maar korter dan voorheen.

Type risico:
Bedrijfshulpverlening
Niveau maatregel:
Bronaanpak