Componenten van brandveiligheid

Brandveiligheid kent de volgende componenten: ten eerste de beschermingslijn: deze loopt van pro-actie via preventie, preparatie en repressie naar salvage. bij iedere stap horen maatregelen:

StapMaatregelOpmerkingen
Pro actiePlanologieWaar plaatsen we het gebouw, welke risico’s in de omgeving zijn er, hoe is de bereikbaarheid etc
Preventie

Compartimentering,

Detectie, automatische blus installaties, inrichting
Bouwkundig kan al veel gedaan worden. Denk aan brandwerende scheidingen, lay-out van afdelingen en aantal en locatie van (nood)trappenhuizen. Hoewel blussing hoort bij repressie wordt de installatie van vaste blussystemen onder preventie gerekend.
PreparatieBHV, noodplan, afstemming OHDPreparatie is voornamelijk organisatorisch. Het betreft hier zowel de interne als de aansluiting met de externe (openbare) hulpverleners (OHD).
RepressieBrandbestrijding en beperking. Ontruiming en evacuatieHet feitelijke blussen met vaste en draagbare systemen, door zowel in- als externe hulpverleners. Ook het beschermen van aanpalende bebouwing tegen brandoverslag en rook/roetschade hoort hierbij. (Gedeeltelijke) ontruiming kan nodig zijn. Bij grote calamiteiten kan evacuatie gelast worden.
SalvageSchoonmaak, reparatie etcTerugkeer naar de normale situatie. Een deel van de acties die hiervoor benodigd zijn, zoals bijv. tijdelijke inhuur van capaciteit bij derden wordt al in de preventiestap geregeld. Het gaat hier om de feitelijke acties

Ten tweede is er het soort beveiliging. Deze is in te delen in bouwkundig, installatie-technisch en organisatorisch (BIO). In een figuur ziet de samenhang tussen de maatregelen er als volgt uit:

 

Type risico:
Bedrijfshulpverlening
Niveau maatregel:
Bronaanpak