Checklist ‘beheer BHV-organisatie’

De checklist ‘beheer BHV-organisatie’ is gericht op het periodiek beoordelen of alle geplande activi-teiten doen wat verlangd wordt. Deze checklist kan door een team worden ingevuld door puntsgewijs de inrichting en prestaties van de BHV-/noodorganisatie te beoordelen. Zo’n team kan samengesteld worden uit deskundigen, coördinatoren, technische afdelingen en sleutelpersonen uit de BHV-/noodorganisatie.

Van belang is te monitoren of de processen of gebouwen niet zodanig verouderen dat daardoor extra risico’s worden geïntroduceerd en andere capaciteit van de BHV-/noodorganisatie nodig is.
Dit kan in het bijzonder spelen bij oudere gebouwen. Er kan een punt bereikt worden dat, gegeven nieuwe eisen of inzichten over een goede BHV-praktijk, een onacceptabel risico ontstaat. De Schipholbrand en andere grote incidenten leren dat een fundamentele herbeoordeling van de ge-schiktheid en effectiviteit van de BHV-/noodorganisatie nodig kan zijn.

Download

Checklist Beheer BHV-organisatie (pdf) >

Type risico:
Bedrijfshulpverlening
Niveau maatregel:
Bronaanpak