Checklist ‘ontwerp BHV-organisatie’

De checklist ‘ontwerp BHV-organisatie’ helpt om al vroegtijdig bij de planvorming, projectinrichting en het uitbesteden van activiteiten na te gaan wat de consequenties zijn voor de toekomstige organisatie.
De checklist is gericht op gebruik bij:

  1. de ontwikkeling of uitbreiding van een BHV-organisatie;
  2. verbouwing en nieuwbouw;
  3. verhuizing;
  4. reorganisaties;
  5. introductie van nieuwe instellingprocessen, apparatuur (MRI, lineaire versnellers etc), laboratoriumapparatuur e.d.

Het is niet per se de preventiemedewerker die dit proces coördineert. Wel is het goed als deze kennis hebben van de systematiek. Hierdoor kan op centraal en afdelingsniveau de BHV op vergelijkbare wijze worden vormgegeven.

Download

Checklist Ontwerp BHV-organisatie (pdf) >

Type risico:
Bedrijfshulpverlening
Niveau maatregel:
Bronaanpak