Aandachtspunten om de BHV organisatie levend te houden

- Oefenen met hulpmiddelen die voorhanden zijn (evacuatiestoel, portofoons etc.) Oefen ook eens een stroomstoring, een uitval van gassen etc.

- Geven van verantwoordelijkheid aan mensen per afdeling/locatie

- Regelmatige terugkoppeling tussen afdelingen/locaties (rapportage)

- Organiseren van een excursie naar bijvoorbeeld meldkamer 112, brandweer

- Het speciaal maken d.m.v. een gezamenlijk etentje, beloning

- Tonen van benodigde en gehonoreerde budget

- Status geven door publiciteit, waardering door RvB

- Communicatie over de voortgang van de BHV via infobulletin, personeelsblad, smoelenboek, intranet, standaard onderwerp op de agenda van bepaalde overleggen

- Noemen van BHV bij voorlichting aan bezoekers, patiënten(verenigingen)

- Maken en tonen van video-opnamen van een ontruimingsoefening oid.

- Organiseren van een themaweek BHV (of aandacht in de week van de veiligheid), inloopmidda-gen ( hulpmiddelen oefening, advies en deskundigheid, voorlichting brandweer

- Aandacht in het personeelsblad voor de registratie, melden en geven van oplossingen van (bijna-) incidenten door BHV’ers in de praktijk

- Aandacht voor de speciale taken van de receptie(s)

Type risico:
Bedrijfshulpverlening
Niveau maatregel:
Bronaanpak