Pilottraining voor Ergocoaches Orthopedie

Ergocoaches op een specialistische afdeling in een ziekenhuis of revalidatiecentrum lopen in het werk soms tegen specifieke zaken aan die in de opleiding niet ter sprake komen. Bijvoorbeeld omdat zij te maken hebben met hightech apparatuur en sterk geprotocolleerd werk. Dat vraagt  om een ander type ergocoach, en daarmee ook om een andere training. De StAZ ontwikkelt daarom de training ErgoCoach 2.0, specifiek gericht op ergocoaches van specialistische afdelingen in ziekenhuizen en revalidatiecentra. In november wordt een gratis pilottraining gegeven voor ergocoaches op orthopedieafdelingen. De training wordt uitgevoerd door bureau LOCOmotion.
 
Belangrijke elementen in de tweedaagse cursus zijn kennis over wat fysieke overbelasting met het lichaam doet, beoordelen van de eigen werkplek, normen en regels en effectief adviseren. Elke succesvol opgeleide ergocoach krijgt een certificaat.  In de training leren zij ook de opgedane kennis te verwerken in een praktisch ‘ergo-selfie-filmpje’. De beste filmpjes worden geplaatst op www.ergofilm.nl, zodat andere ergocoaches ook profijt kunnen hebben van de kennis uit de training.

Aanmelden voor de pilottraining


De ErgoCoach training 2.0 wordt via een pilot ontwikkeld met ergocoaches voor het specialisme orthopedie. De pilottraining vindt plaats op dinsdag 8 november en donderdag 24 november 2016. De locatie wordt in overleg met de deelnemers bepaald. Ergocoaches die aan de slag gaan of zijn op een afdeling orthopedie kunnen zich aanmelden bij nico@knibbe.info. Deelname is gratis voor maximaal twee cursisten per ziekenhuis.