Netwerkbijeenkomst Zelfregulering Gezond en Veilig werken

Veel branches en bedrijven zijn actief aan de slag met het zelf organiseren van gezond en veilig werken. Het programma Zelfregulering Gezond en Veilig Werken van het ministerie van SZW heeft branches en bedrijven hierbij actief ondersteund door het organiseren van themabijeenkomsten, het initiëren van innovatieve pilotprojecten en het gezamenlijk ontwikkelen van instrumenten waarmee zij zelf aan de slag kunnen. Op 27 september 2017 presenteren branches, bedrijven en programma de ervaringen, geleerde lessen en ontwikkelde instrumenten voor het zelf organiseren van gezond en veilig werken in de Broodfabriek in Rijswijk. Deze bijeenkomst markeert ook het einde van ondersteuning van branches en bedrijven door het programmabureau Zelfregulering.

Laat u inspireren en informeren! Meld u aan en deel ook uw ervaring en kennis als onderdeel van het netwerk zelfregulering gezond en veilig werken.