Meetstrategie en werkinstructie veegproeven cytostatica geactualiseerd

Op initiatief van de arbocatalogus werkgroep cytostatica (umc’s) is de meetstrategie en werkinstructie, gericht op het doen van veegproeven cytostatica in ziekenhuizen geactualiseerd. Deze actualisatie is tot stand gekomen door inbreng vanuit de algemene ziekenhuizen en de umc’s. Zowel de beroepsgroepen NVZA als de NVvA zijn hiermee vertegenwoordigd. Het geactualiseerde document vervangt de versie die in 2009 als ‘good practice’ is opgenomen in de arbocatalogi van de Nederlandse universitair medische centra en de algemene ziekenhuizen.